Menu:
  Startowa
  Sromowce
  Noclegi - pokoje
  Piękno Pienin
  Spływ Dunajcem
  Trzy Korony
  Czorsztyn i Niedzica
  Czerwony klasztor
  Wędkarstwo
  Ciekawostki regionalne
  Mapa Pienin

  Linki
  Reklama - współpraca
  Napisz do mnie
  Kontakt GG

Czerwony Klasztor na Słowackiej stronie

Czerwony Klasztor obcnie połączony ze Sromowcami Niżnymi wybudowaną w 2006 roku wiszącą kładką. O Czerwonym Klasztorze historycy wspominają w 1319 r. Wtedy to natchniony łaską bożą Kokosz na odpuszczenie grzechów zafundował klasztor sprowadzając braci Kartuzów. Pierwszy przeor klasztoru Jan w 1330 roku rozpoczął budowę opartą na czerwony kamieniu i dachówce. Na początku Mnisi żyli bardzo skromnie opierając się na jałmużnie i na plonach ziemi którą uprawiali. Z czasem klasztor rozkwitał mądrą zaradnością mnichów. Za czasów Jagiełły został umocniony stając się strażnicą.
Studnia W 1414 r. został spalony na zwołanym powszechnym soborze Jan Hus. Domagał on się uzdrowienia kościoła przez wcielenie nakazów ewangelii. Tak w Czechach powstało powstanie chłopskie husytów wzniecając bunt przeciw ustrojowi feudalnemu. Bunt ten dotarł w 1425 r. i do Dunajca. Tu stworzyli niepodległy "Syjon bracko-husycki" i napadli pustelnię kartuzów. W 1433 roku klasztor został splądrowany przez oddziały Komorowskiego i Piotra Aksamita a zakonników wbito na pal. Z czasem pustelnia się odrodziła zawsze jednak była targana niepokojem przez wędrujące i rabujące bandy. Dla bezpieczeństwa klasztor został solidnie umocniony i obwarowany. Zakonnicy zajmowali się różnym rzeczami łącznie z poszukiwaniem kamienia filozoficznego oraz złota czy poszukując eliksiru życia. Tak więc mnisi ponownie stając na nogi zaczęli swawolić łamiąc surowe reguły zakonne. Wielu z nich odchodziło z zakonu by oddawać się wszelkim uciechom. Nastąpił upadek obyczajów, napady na kupców organizowane przez samych zakonników. Doprowadziło to 1563 r. do zniesienia klasztoru przez króla Ferdynanda, który motywował swój czyn rozpustą obyczajów niektórych zbiegów zakonnych. Wtedy to powstała legęda o krwawym widmie mnicha, który zaprzągnięty do pługa orze nieurodzajne skalne zagony. Na jego plecy spadają baty jakie przez wieki spadały na plecy chłopskie. Przeklęty mnich sieje kamienie, które znów rodzą kamienie a ma z nich upiec chleb. Dopiero w 1699 r. biskup Nitry oddał klasztor kamedułom. Zakonnicy rozbudowali klasztor stwarzając miejsca gościnne dla pielgrzymów. Wprowadzone surowe reguły zakonne, umartwianie i modlitwa stały się codziennością. Bracia zakonni zamknęli się przed światem uprawiając swe ogródki w ascetycznej ciszy i pokucie. Z tego czasu pochodzi nazwa groty Aksamitka w której przesiadywał wódz braci gromadząc wszelkie skarby oraz nazwa "Tabor" na wzgórzu Niedzickim gdzie ponoć rozbity był obóz husyci.
Czerwony Klasztor

Fragment muru

Fragment muru

Fragment muru

Alejki

Copyright© Krzysztof Lis 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone